Srovnání modelů

srovnání měst a městských částí / srovnání budovExpoziceCitlivostEmisePřipravenostB-EX1 - Povodňové riziko 1 číslo (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 1 číslo (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EX1 - Povodňové riziko 1 číslo (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 1 číslo (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EX1B-EX2 - Ohrožení technické infrastruktury záplavami 34 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 34 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EX2 - Ohrožení technické infrastruktury záplavami 34 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 34 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EX2B-EX3 - Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevy 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 10 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EX3 - Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevy 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 10 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EX3B-EX4 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1.36 °C (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 1.36 °C (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EX4 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1.36 °C (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 1.36 °C (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EX4B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stěn 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 mm (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stěn 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 mm (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD1B-AD2 - Tepelná ochrana střechy 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 mm (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD2 - Tepelná ochrana střechy 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 mm (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD2B-AD3 - Transparentní konstrukce 3.14 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 3.11 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD3 - Transparentní konstrukce 3.14 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 3.11 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD3B-AD4 - Stínící konstrukce a stínění konstrukcemi 2.56 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 2.39 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD4 - Stínící konstrukce a stínění konstrukcemi 2.56 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 2.39 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD4B-AD5 - Stínění konstrukcemi a zelení 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 % (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD5 - Stínění konstrukcemi a zelení 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 % (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD5B-AD6 - Vegetační a štěrkové střechy 0 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD6 - Vegetační a štěrkové střechy 0 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD6B-AD7 - Barevné provedení 2 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 2 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD7 - Barevné provedení 2 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 2 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD7B-AD8 - Chladící zařízení 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 3 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD8 - Chladící zařízení 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 3 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD8B-AD9 - Větrací zařízení 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 3 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD9 - Větrací zařízení 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 3 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD9B-AD10 - Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vody 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 % (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD10 - Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vody 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 % (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-AD10B-GOV1 - Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkami 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 10 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-GOV1 - Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkami 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 10 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-GOV1B-GOV2 - Zadržování srážkové vody v okolí budovy 0.6 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0.636994 koeficient (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-GOV2 - Zadržování srážkové vody v okolí budovy 0.6 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0.636994 koeficient (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-GOV2B-GOV3 - Zachytávání srážkové vody na budově 0 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 koeficient (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-GOV3 - Zachytávání srážkové vody na budově 0 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 koeficient (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-GOV3B-GOV4 - Zajištění prevence proti živelním událostem 4 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 4 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-GOV4 - Zajištění prevence proti živelním událostem 4 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 4 Body (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-GOV4B-EMI12 - Spotřeba tepla v budově 239.453 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 327.802 kg CO2e/obyv. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI12 - Spotřeba tepla v budově 239.453 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 327.802 kg CO2e/obyv. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI12B-EMI3 - Spotřeba elektřiny v budově 22.6911 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 21.9943 kg CO2e/obyv. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI3 - Spotřeba elektřiny v budově 22.6911 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 21.9943 kg CO2e/obyv. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI3B-EMI4 - Výroba elektřiny na budově 0 kg CO2e/obyv.. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 kg CO2e/obyv.. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI4 - Výroba elektřiny na budově 0 kg CO2e/obyv.. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0 kg CO2e/obyv.. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI4B-EMI5 - Produkce směsného komunálního odpadu v budově 1.70067 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0.633036 kg CO2e/obyv. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI5 - Produkce směsného komunálního odpadu v budově 1.70067 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 0.633036 kg CO2e/obyv. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI5B-EMI6 - Produkce odpadní vody z budovy 5.96667 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 12.0346 kg CO2e/obyv. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI6 - Produkce odpadní vody z budovy 5.96667 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019) 12.0346 kg CO2e/obyv. (ZŠ A. Dubčeka Bratislava 2019)B-EMI6EXP 0%ExpoziceAD 0%Citlivost a kapacitaGOV -5%PřipravenostMIT 0%Emise-2%Celkem

Porovnání štítků

Tento štítek vizuálně zobrazuje rozdíl hodnocení jednotlivých oblastí a dílčích indikátorů dvou vybraných modelů.

Změny k lepšímu jsou obarveny žlutozeleně a zeleně, změny k horšímu naopak oranžově a červeně. Výsledné celkové hodnocení je znázorněno ryskou s uvedením hodnoty klimaskenu.

Při najetí kurzorem myši na dílčí indikátor se v popisku objeví název indikátoru a hodnoty porovnávaných modelů. Dolní sloupcový graf ukazuje všechny indikátory včetně jejich hodnot vedle sebe.


(odhad)(měření, výpočet)(odhad)(měření, výpočet)
%%B-EX1
B-EX2
B-EX3
B-EX4
B-AD1
B-AD2
B-AD3
B-AD4
B-AD5
B-AD6
B-AD7
B-AD8
B-AD9
B-AD10
B-EMI12
B-EMI3
B-EMI4
B-EMI5
B-EMI6
B-GOV1
B-GOV2
B-GOV3
B-GOV4