Srovnání modelů

srovnání měst a městských částí / srovnání budovExpoziceCitlivostEmisePřipravenostB-EX1 - Povodňové riziko 2 číslo (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1 číslo (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX1 - Povodňové riziko 2 číslo (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1 číslo (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX1B-EX2 - Ohrožení technické infrastruktury záplavami 17 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 34 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX2 - Ohrožení technické infrastruktury záplavami 17 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 34 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX2B-EX3 - Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevy 10 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX3 - Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevy 10 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX3B-EX4 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1 °C (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1.36 °C (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX4 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1 °C (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1.36 °C (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX4B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stěn 200 mm (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stěn 200 mm (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD1B-AD2 - Tepelná ochrana střechy 200 mm (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD2 - Tepelná ochrana střechy 200 mm (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD2B-AD3 - Transparentní konstrukce 3.26 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3.14 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD3 - Transparentní konstrukce 3.26 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3.14 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD3B-AD4 - Stínící konstrukce a stínění konstrukcemi 0.94 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 2.56 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD4 - Stínící konstrukce a stínění konstrukcemi 0.94 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 2.56 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD4B-AD5 - Stínění konstrukcemi a zelení 20 % (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD5 - Stínění konstrukcemi a zelení 20 % (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD5B-AD6 - Vegetační a štěrkové střechy 4 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD6 - Vegetační a štěrkové střechy 4 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD6B-AD7 - Barevné provedení 2 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 2 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD7 - Barevné provedení 2 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 2 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD7B-AD8 - Chladící zařízení 1.5 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD8 - Chladící zařízení 1.5 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD8B-AD9 - Větrací zařízení 1 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD9 - Větrací zařízení 1 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD9B-AD10 - Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vody 100 % (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD10 - Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vody 100 % (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD10B-GOV1 - Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkami 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV1 - Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkami 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV1B-GOV2 - Zadržování srážkové vody v okolí budovy 0.6 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV2 - Zadržování srážkové vody v okolí budovy 0.6 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV2B-GOV3 - Zachytávání srážkové vody na budově 0.6 koeficient (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV3 - Zachytávání srážkové vody na budově 0.6 koeficient (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV3B-GOV4 - Zajištění prevence proti živelním událostem 4 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV4 - Zajištění prevence proti živelním událostem 4 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV4B-EMI12 - Spotřeba tepla v budově 0.484666 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 239.453 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI12 - Spotřeba tepla v budově 0.484666 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 239.453 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI12B-EMI3 - Spotřeba elektřiny v budově 1.29648 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 22.6911 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI3 - Spotřeba elektřiny v budově 1.29648 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 22.6911 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI3B-EMI4 - Výroba elektřiny na budově 5.70667 kg CO2e/obyv.. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 kg CO2e/obyv.. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI4 - Výroba elektřiny na budově 5.70667 kg CO2e/obyv.. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 kg CO2e/obyv.. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI4B-EMI5 - Produkce směsného komunálního odpadu v budově 389.95 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1.70067 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI5 - Produkce směsného komunálního odpadu v budově 389.95 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1.70067 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI5B-EMI6 - Produkce odpadní vody z budovy 31.325 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 5.96667 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI6 - Produkce odpadní vody z budovy 31.325 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 5.96667 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI6EXP -15%ExpoziceAD +48%Citlivost a kapacitaGOV -5%PřipravenostMIT -12%Emise+4%Celkem

Porovnání štítků

Tento štítek vizuálně zobrazuje rozdíl hodnocení jednotlivých oblastí a dílčích indikátorů dvou vybraných modelů.

Změny k lepšímu jsou obarveny žlutozeleně a zeleně, změny k horšímu naopak oranžově a červeně. Výsledné celkové hodnocení je znázorněno ryskou s uvedením hodnoty klimaskenu.

Při najetí kurzorem myši na dílčí indikátor se v popisku objeví název indikátoru a hodnoty porovnávaných modelů. Dolní sloupcový graf ukazuje všechny indikátory včetně jejich hodnot vedle sebe.


(odhad)(měření, výpočet)(odhad)(měření, výpočet)
%%B-EX1
B-EX2
B-EX3
B-EX4
B-AD1
B-AD2
B-AD3
B-AD4
B-AD5
B-AD6
B-AD7
B-AD8
B-AD9
B-AD10
B-EMI12
B-EMI3
B-EMI4
B-EMI5
B-EMI6
B-GOV1
B-GOV2
B-GOV3
B-GOV4

Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi