Srovnání modelů

srovnání měst a městských částí / srovnání budovExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.1 °C (Hlavní město Praha 2022 2022) 1.5 °C (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.1 °C (Hlavní město Praha 2022 2022) 1.5 °C (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 4.1 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 5 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 4.1 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 5 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.3 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 5 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.3 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 5 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 4.9 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 4.9 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let 1.7 epizoda (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 epizoda (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let 1.7 epizoda (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 epizoda (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let 1 počet (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 počet (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let 1 počet (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 počet (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP6EXP7 - Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce 4.6 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP7 - Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce 4.6 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP7EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 80 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 80 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 156 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 15 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 156 den (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 15 den (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 0.21 index (Hlavní město Praha 2022 2022) 2 index (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 0.21 index (Hlavní město Praha 2022 2022) 2 index (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 49.3 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 72.1 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 49.3 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 72.1 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 99.6 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 80 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 99.6 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 80 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 40.9 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 17.52 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 40.9 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 17.52 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 14.05 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 19 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 14.05 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 19 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 0.09 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 2.4 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 0.09 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 2.4 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů 20 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů 20 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 0.2 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 0.2 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území města 11.6 počet na 1000 ha (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 počet na 1000 ha (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území města 11.6 počet na 1000 ha (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 počet na 1000 ha (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel 6.4 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 3.4 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel 6.4 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 3.4 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD11AD12 - Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojů 111 l/obyv./den (Hlavní město Praha 2022 2022) 110 l/obyv./den (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD12 - Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojů 111 l/obyv./den (Hlavní město Praha 2022 2022) 110 l/obyv./den (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD12AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 4.3 l.s-1 / 1000 obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 1300 l.s-1 / 1000 obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 4.3 l.s-1 / 1000 obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 1300 l.s-1 / 1000 obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD13AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD14AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním území 0.2119 m³/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0.0023 m³/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním území 0.2119 m³/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0.0023 m³/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 0 počet (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 počet (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 0 počet (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 počet (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 60 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 60 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření 0.19 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 8.15 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření 0.19 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 8.15 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu 80 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 40 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu 80 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 40 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu města 0.04 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 11.14 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu města 0.04 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 11.14 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV4GOV5 - Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápění 0 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 81 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV5 - Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápění 0 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 81 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV5GOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdroj 2.18 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 2.38 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdroj 2.18 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 2.38 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvatele 23.65 kWp/1000 obyv./rok (Hlavní město Praha 2022 2022) 1.11 kWp/1000 obyv./rok (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvatele 23.65 kWp/1000 obyv./rok (Hlavní město Praha 2022 2022) 1.11 kWp/1000 obyv./rok (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřiny 0 kVA/1000 obyvatel (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřiny 0 kVA/1000 obyvatel (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV8GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu. 8.69 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu. 8.69 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV9GOV10 - Rozloha plochy území změněné na zelenou infrastrukturu 0.000209258 m²/ 1000 obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 18.48 m²/ 1000 obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV10 - Rozloha plochy území změněné na zelenou infrastrukturu 0.000209258 m²/ 1000 obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 18.48 m²/ 1000 obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV10GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě 15.7 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 22 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě 15.7 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 22 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatu 0.051572 akcí/10 000 obyvatel (Hlavní město Praha 2022 2022) 8.12194 akcí/10 000 obyvatel (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatu 0.051572 akcí/10 000 obyvatel (Hlavní město Praha 2022 2022) 8.12194 akcí/10 000 obyvatel (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) 0.046 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) 0.046 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV13GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF) 0.14 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF) 0.14 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV14GOV15 - Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě města 5 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV15 - Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě města 5 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV15GOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území města / městské části/ obce 0.03 MWh/obyvatele (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území města / městské části/ obce 0.03 MWh/obyvatele (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV16EMI1 - Spotřeba dálkového tepla 107032 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI1 - Spotřeba dálkového tepla 107032 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI1EMI2 - Spotřeba elektřiny 2189.34 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI2 - Spotřeba elektřiny 2189.34 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI2EMI3 - Spotřeba zemního plynu 1055.77 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 619.331 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI3 - Spotřeba zemního plynu 1055.77 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 619.331 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI3EMI4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 1179.36 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 555.149 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 1179.36 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 555.149 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI4EMI5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrti 8.92577 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrti 8.92577 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI5EMI6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obce 8.21168 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obce 8.21168 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI6EMI8 - Dopravní výkon v kolejové dopravě 59.3572 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 63.4422 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI8 - Dopravní výkon v kolejové dopravě 59.3572 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 63.4422 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI8EMI9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě 32.4724 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 26.4582 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě 32.4724 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 26.4582 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI9EMI10 - Dopravní výkon v letecké dopravě 258.629 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI10 - Dopravní výkon v letecké dopravě 258.629 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI10EMI13 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 11.2305 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI13 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 11.2305 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI13EMI14 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním 177.085 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 189.31 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI14 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním 177.085 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 189.31 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI14EMI15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 0.956276 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 0.956276 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI15EMI16 - Produkce odpadní vody 44.6506 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI16 - Produkce odpadní vody 44.6506 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI16EMI17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 3.25213 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 4.97777 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 3.25213 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 4.97777 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI17EXP +2%ExpoziceAD -12%Citlivost a kapacitaGOV -13%PřipravenostMIT +12%Emise-3%Celkem

Porovnání štítků

Tento štítek vizuálně zobrazuje rozdíl hodnocení jednotlivých oblastí a dílčích indikátorů dvou vybraných modelů.

Změny k lepšímu jsou obarveny žlutozeleně a zeleně, změny k horšímu naopak oranžově a červeně. Výsledné celkové hodnocení je znázorněno ryskou s uvedením hodnoty klimaskenu.

Při najetí kurzorem myši na dílčí indikátor se v popisku objeví název indikátoru a hodnoty porovnávaných modelů. Dolní sloupcový graf ukazuje všechny indikátory včetně jejich hodnot vedle sebe.


(odhad)(měření, výpočet)(odhad)(měření, výpočet)
%%EXP1
EXP2
EXP3
EXP4
EXP5
EXP6
EXP7
EXP8
EXP9
EXP10
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9
AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15
AD16
EMI1
EMI2
EMI3
EMI4
EMI5
EMI6
EMI8
EMI9
EMI10
EMI13
EMI14
EMI15
EMI16
EMI17
GOV1
GOV2
GOV3
GOV4
GOV5
GOV6
GOV7
GOV8
GOV9
GOV10
GOV11
GOV12
GOV13
GOV14
GOV15
GOV16

Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi