Porovnanie modelov

srovnání měst a městských částí / srovnání budovExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.1 °C (Hlavní město Praha 2022 2022) 1.5 °C (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.1 °C (Hlavní město Praha 2022 2022) 1.5 °C (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 4.1 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 5 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 4.1 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 5 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.3 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 5 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.3 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 5 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 4.9 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 4.9 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 1.7 epizóda (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 epizóda (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 1.7 epizóda (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 epizóda (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 1 počet (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 počet (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 1 počet (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 počet (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 4.6 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 4.6 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 80 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 80 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 156 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 15 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 156 deň (dní) (Hlavní město Praha 2022 2022) 15 deň (dní) (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 0.21 index (Hlavní město Praha 2022 2022) 2 index (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 0.21 index (Hlavní město Praha 2022 2022) 2 index (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 49.3 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 72.1 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 49.3 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 72.1 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 99.6 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 80 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 99.6 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 80 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 40.9 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 17.52 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 40.9 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 17.52 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD3AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 14.05 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 19 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 14.05 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 19 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD4AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia 0.09 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 2.4 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia 0.09 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 2.4 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD5AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov 20 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov 20 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD6AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov 0.2 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov 0.2 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD7AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mesta 11.6 počet na 1000 ha (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 počet na 1000 ha (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mesta 11.6 počet na 1000 ha (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 počet na 1000 ha (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD8AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľov 6.4 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 3.4 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľov 6.4 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 3.4 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD9AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD10AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD11AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov 111 l/obyv./deň (Hlavní město Praha 2022 2022) 110 l/obyv./deň (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov 111 l/obyv./deň (Hlavní město Praha 2022 2022) 110 l/obyv./deň (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 4.3 l.s-1 / 1000 obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 1300 l.s-1 / 1000 obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 4.3 l.s-1 / 1000 obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 1300 l.s-1 / 1000 obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území 0.2119 m³/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0.0023 m³/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území 0.2119 m³/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0.0023 m³/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 0 počet (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 počet (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 0 počet (Hlavní město Praha 2022 2022) 10 počet (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 60 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 100 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 60 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 0.19 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 8.15 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 0.19 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 8.15 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 80 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 40 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 80 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 40 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 0.04 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 11.14 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 0.04 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 11.14 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani 0 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 81 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani 0 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 81 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj 2.18 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 2.38 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj 2.18 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 2.38 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV6GOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľa 23.65 kWp/1000 obyv./rok (Hlavní město Praha 2022 2022) 1.11 kWp/1000 obyv./rok (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľa 23.65 kWp/1000 obyv./rok (Hlavní město Praha 2022 2022) 1.11 kWp/1000 obyv./rok (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektriny 0 kVA/1000 obyvatel (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektriny 0 kVA/1000 obyvatel (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV8GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy 8.69 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy 8.69 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 0.000209258 m²/ 1000 obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 18.48 m²/ 1000 obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 0.000209258 m²/ 1000 obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 18.48 m²/ 1000 obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 15.7 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 22 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 15.7 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 22 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 0.051572 akcií / 10 tis. obyvateľov (Hlavní město Praha 2022 2022) 8.12194 akcií / 10 tis. obyvateľov (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 0.051572 akcií / 10 tis. obyvateľov (Hlavní město Praha 2022 2022) 8.12194 akcií / 10 tis. obyvateľov (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 0.046 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 0.046 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) 0.14 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) 0.14 % (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta 5 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta 5 % (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obce 0.03 MWh/obyvatele (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obce 0.03 MWh/obyvatele (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)GOV16EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 107032 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 107032 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI1EMI2 - Spotreba elektriny 2189.34 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI2 - Spotreba elektriny 2189.34 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI2EMI3 - Spotreba zemného plynu 1055.77 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 619.331 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI3 - Spotreba zemného plynu 1055.77 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 619.331 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI3EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 1179.36 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 555.149 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 1179.36 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 555.149 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI4EMI5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 8.92577 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 8.92577 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI5EMI6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 8.21168 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 8.21168 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 0 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI6EMI8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave 59.3572 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 63.4422 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave 59.3572 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 63.4422 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI8EMI9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave 32.4724 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 26.4582 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave 32.4724 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 26.4582 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI9EMI10 - Dopravný výkon v leteckej doprave 258.629 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI10 - Dopravný výkon v leteckej doprave 258.629 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI10EMI13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 11.2305 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 11.2305 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI13EMI14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 177.085 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 189.31 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 177.085 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 189.31 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI14EMI15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 0.956276 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 0.956276 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI15EMI16 - Produkcia odpadovej vody 44.6506 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI16 - Produkcia odpadovej vody 44.6506 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022)EMI16EMI17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 3.25213 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 4.97777 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 3.25213 kg CO₂e/obyv. (Hlavní město Praha 2022 2022) 4.97777 kg CO₂e/obyv. (Bratislava Karlova Ves 2022 2023)EMI17EXP +2%EXPOZÍCIAAD -12%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV -13%PRIPRAVENOSŤMIT +12%Emisie-3%Celkem

Porovnanie štítkov

Tento štítok vizuálne zobrazuje rozdiel hodnotenia jednotlivých oblastí a čiastkových indikátorov dvoch vybraných modelov.

Zmeny k lepšiemu sú zafarbené na žltozeleno a zeleno, zmeny k horšiemu naopak na oranžovo a červeno. Výsledné celkové hodnotenie je znázornené ryskou s uvedením hodnoty klimaskenu.

Pri nabehnutí kurzorom myši na čiastkový indikátor sa v popise objaví názov indikátora a hodnoty porovnávaných modelov. Dolný stĺpcový graf ukazuje všetky indikátory vrátane ich hodnôt vedľa seba.


(odhad)(meranie, výpočet)(odhad)(meranie, výpočet)
%%EXP1
EXP2
EXP3
EXP4
EXP5
EXP6
EXP7
EXP8
EXP9
EXP10
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9
AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15
AD16
EMI1
EMI2
EMI3
EMI4
EMI5
EMI6
EMI8
EMI9
EMI10
EMI13
EMI14
EMI15
EMI16
EMI17
GOV1
GOV2
GOV3
GOV4
GOV5
GOV6
GOV7
GOV8
GOV9
GOV10
GOV11
GOV12
GOV13
GOV14
GOV15
GOV16

Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi