Informace o KLIMASKENu

Nástroj na hodnocení příspěvku měst, městských částí a jednotlivých budov ke změně klimatu a jejich adaptace na její dopady. KLIMASKEN je sestaven z několika desítek indikátorů navržených na základě analýzy odborných pramenů, vlastní zkušenosti odborného týmu, doporučení mezinárodních institucí a praktického testování v SR a ČR.

Výsledkem KLIMASKENu je „klimatický štítek“, který umožňuje přehledně srovnat vývoj a stav jednotlivých parametrů příspěvku města/části/budovy ke změně klimatu a jejich adaptace. Srovnání je možné v čase a mezi jednotlivými testovanými územími a objekty navzájem.

KLIMASKEN pomáhá k zodpovědnému chování v oblasti ochrany klimatu a adaptace na jeho změnu. Je dobrou pomůckou pro strategické plánování, rozhodování, přípravu projektů i osvětu. Jeho struktura je kompatibilní s mezinárodními požadavky např. na Akční plán snižování emisí a adaptace SECAP.

Seznam použitých indikátorů

Jak pracovat s KLIMASKENEM

Prvním krokem k využívání nástroje je registrace. Registrovaný uživatel může pak vytvářet profily sledovaných měst/částí/budov.

Nástroj je sestaven z několika desítek indikátorů, které uživatel naplní požadovanými daty. U každého indikátoru je uvedena metodika pro získání a zpracování potřebných dat (metodický list).

Prostřednictvím jednoduchých výpočtů je z nich následně stanoven hlavní index a jeho dílčí složky. Hodnoty jednotlivých indikátorů jsou zařazeny do intervalů pětistupňové škály (A-E). Nejlepší výsledek je indikován zelenou barvou, nejhorší červenou.

Uživatel může zvolit, zda bude pracovat s plnou (FULL) verzí nástroje či se základní verzí (BASIC). Základní verze slouží pro seznámení s principem KLIMASKENu a jsou zde zařazeny většinou pouze indikátory méně náročné na sběr a zpracování dat.

Zřeknutí se odpovědnosti (disclaimer)

Autoři nástroje KLIMASKEN, stejně jako vlastník a provozovatel tohoto webu, se zříkají jakékoliv právní odpovědnosti za důsledky využívání nástroje KLIMASKEN. Za veškerá data vložená do systému zodpovídá osoba, která se pro jejich zadávání registrovala. Osobní data registrovaných osob jsou zpracovávána a uchována po dobu 2 let od registrace v souladu s pravidly GDPR a souhlasem uděleným registrovanou osobou. Autoři, vlastník a provozovatel webu se zříkají odpovědnosti za jakoukoliv interpretaci výsledků třetími osobami a jejich prezentaci mimo tento web.