Informace o Klimaskenu

Nástroj na hodnocení příspěvku měst, městských částí a jednotlivých budov ke změně klimatu a jejich adaptace na její dopady. KLIMASKEN je sestaven z několika desítek indikátorů navržených na základě analýzy odborných pramenů, vlastní zkušenosti odborného týmu, doporučení mezinárodních institucí a praktického testování v SR a ČR.

Výsledkem KLIMASKENu je „klimatický štítek“, který umožňuje přehledně srovnat vývoj a stav jednotlivých parametrů příspěvku města/části/budovy ke změně klimatu a jejich adaptace. Srovnání je možné v čase a mezi jednotlivými testovanými územími a objekty navzájem.

KLIMASKEN pomáhá k zodpovědnému chování v oblasti ochrany klimatu a adaptace na jeho změnu. Je dobrou pomůckou pro strategické plánování, rozhodování, přípravu projektů i osvětu. Jeho struktura je kompatibilní s mezinárodními požadavky např. na Akční plán snižování emisí a adaptace SECAP.

Jak pracovat s KLIMASKENEM

Prvním krokem k využívání nástroje je registrace. Registrovaný uživatel může pak vytvářet profily sledovaných měst/částí/budov.

Nástroj je sestaven z několika desítek indikátorů, které uživatel naplní požadovanými daty. U každého indikátoru je uvedena metodika pro získání a zpracování potřebných dat (metodický list).

Prostřednictvím jednoduchých výpočtů je z nich následně stanoven hlavní index a jeho dílčí složky. Hodnoty jednotlivých indikátorů jsou zařazeny do intervalů pětistupňové škály (A-E). Nejlepší výsledek je indikován zelenou barvou, nejhorší červenou.

Uživatel může zvolit, zda bude pracovat s plnou (FULL) verzí nástroje či se základní verzí (BASIC). Základní verze slouží pro seznámení s principem KLIMASKENu a jsou zde zařazeny většinou pouze indikátory méně náročné na sběr a zpracování dat.