Information about KLIMASKEN

Klimasken je nástroj na hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska příspěvku ke změně klimatu a adaptace na změnu klimatu.

Nástroj je sestaven z několika desítek indikátorů, které uživatel naplní požadovanými daty a prostřednictvím jednoduchých výpočtů je z nich následně stanoven hlavní index a jeho dílčí složky.